Organik Tarım

Organik tarım temel anlamıyla, biyolojik zararlıların kontrolünü sağlayan, toprağa zarar vermeden, üretkenliği artırarak, sağlıklı ürünler yetiştirmeyi amaçlayan bir tarım uygulamasıdır. İnsanoğlu yaptığı tarımsal faaliyetlerle kendi yaşam alanına ve tüm doğal çevreye verdiği zararı fark ettiğinden beri organik tarım uygulamaları yapılmaktadır.

Organik tarımda amaçlanan bitkilerin gücünü arttırmak, toprağı tehlikeli maddelerden korumak ve daha kullanışlı hale getirmektir.

Bu tarımın hayata geçirilmesiyle birlikte sadece üretilen ürünlerin miktarı değil, kalitesinin de yükselmesi amaçlanır.

Organik tarımla yetiştirilen ürünler hem kaliteli hem de sertifikalı olup, geçmişi 20. yüzyıla kadar uzanmaktadır.

Günümüzde de büyük önem verilmektedir çünkü ozon tabakası ve çevre kirliliği gibi faktörler etkili olmuştur.

Organik tarımın önemi;

Çevreyle ilgili sistemde yapılan hatalar sonucu değişen doğal dengeyi tekrar kurmayı amaçlayan, insan ve çevreye daha kaliteli bir yaşam alanı sağlamak amacıyla yapılan, kimyasal ilaçlarla toplumu zehirlemeden, doğal ürünler yetiştirmektir.

Günümüzde kullanılan GDO gibi kimyasal maddeler insanlara uzun vadede ciddi zararlar vermektedir.

Bu nedenle organik tarımla yaşam kalitesi tekrar artırılmaya çalışılmaktadır. Organik tarımla çok miktarda değil sağlıklı ürünler yetiştirmek esas alınmıştır.

Ayrıca kimyasal maddeler insan sağlığının yanı sıra toprak ve bitki sağlığını da olumsuz yönde etkileyerek ekolojik dengeyi altüst etmektedir.

Organik tarımın faydaları;

Organik ürünlerin tadı normal tarımla yetiştirilen ürünlere göre fark edilir derecede güzeldir. İyi korunmuş toprak sağlıklı ürünler verdiğinden daha lezzetli olurlar.

Organik üretim sağlık problemlerini azaltır. Yapılan birçok bilimsel araştırmada kullanılan kimyasalların insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkisi olduğunu kanıtlanmıştır.

Organik tarım insan sağlığı kadar toprağı da korur. Uygun toprak işleme metotları ile toprak korunmuş olur ve kimyasal maddeler yerine doğal maddeler kullanılarak toprak verimliliği artırılır.

Organik tarım su kaynaklarını korur. Tüm canlılar için hayati önem taşıyan su kaynaklarını korumak organik tarımın en önemli ilkelerinden biridir.

Organik tarım kırsal nüfusu korur ve iş olanağı sağlar. Organik ürün yetiştiren çiftçiler sağlıklı ürünler yetiştirerek bizlere ulaştırırlar.

Organik tarım var olan çeşitliliğin korunması, yok olmakta olan birçok tohumları koruyarak onları çoğaltmak için çalışır.